Om het Startblok tot een succes te maken gaan we allerlei samenwerkingsverbanden aan met partijen die iets voor het project moeten of kunnen betekenen. Dit kan op allerlei gebieden zijn! Bijvoorbeeld partijen die helpen met een goede en eerlijke werving en selectie, de benodigde begeleiding en het bieden van toekomstperspectief voor alle bewoners van het Startblok.

Met de volgende partijen werken we op dit moment samen:

Logo COA

COA

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Voor het Startblok houden zij zich bezig met de werving en selectie van de statushouders en denken zij mee in de ontwikkeling.

Logo VluchtelingenWerk

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vluchtelingenwerk helpt hen daarbij. Voor het Startblok denkt Vluchtelingenwerk mee in de ontwikkeling van het project en bieden zij ondersteuning aan de statushouders die hier komen te wonen.

Logo Kamers van kansen

Kamers met Kansen

Kamers met Kansen (initiatief van Combiwel) is een Woon-Leer-Werktraject voor mbo-leerlingen van 18 tot 26 jaar met risico op schooluitval op weg naar een startkwalificatie. Het Startblok biedt plaats aan 15 jongeren die hier wonen onder begeleiding van Kamers met Kansen, met als doel hun vaardigheden dusdanig te ontwikkelen dat ze als zelfstandig burger op eigen benen kunnen staan en weten wat goed burgerschap inhoudt.

De initiatiefnemers van het Startblok zijn op dit moment nog druk bezig om belangrijke, creatieve en inspirerende samenwerkingsverbanden aan te gaan. Deze lijst vullen we in de toekomst aan! Heb je een idee over een mooie samenwerking met het Startblok? Laat het ons dan weten!

“We hopen met deze gecombineerde woonvorm het integreren van jonge vluchtelingen te vergemakkelijken en stimuleren.”

Woordvoerder wethouder Ivens, Gemeente Amsterdam

 Word bewoner van het Startblok