Skip to main content

 

Als je over Startblok Riekerhaven loopt, valt gelijk een terugkerend thema op: Voetbalstraat, Handbalstraat, Korfbalstraat en de Sportparklaan, stuk voor stuk straatnamen die over sport gaan. Dit komt doordat Startblok Riekerhaven op voormalig sportcomplex Riekerhaven is gebouwd. Dit zie je tevens terug aan de verschillende gebouwen die vroeger als sportkantine of kleedkamers dienden, bijvoorbeeld het huidige kantoor van het zelfbeheer. Het gebouw waar stichting Ykeallo gevestigd is, wordt zelfs nu nog als handbalclub gebruikt. Een andere herinnering aan het sportieve verleden van Riekerhaven zijn de groene velden op en rondom de complexen, waar de Starblokkers in de zomer maar al te graag gebruik van maken.

De gebouwen die nu op ons sociale woonproject staan, waren eerst onderdeel van een project voor studentenwoningen bij de Houthavens. Dit project kwam ten einde en de woningen hadden een nieuwe bestemming nodig. Rond diezelfde tijd, in 2015, kreeg Nederland veel asielaanvragen en Amsterdam  zocht een creatieve oplossing om huisvesting te bieden aan statushouders. Maar er heerste ook een wooncrisis onder Nederlandse jongeren. Zo ontstond het idee om een sociaal woonproject te beginnen waar 50% statushouders en 50% woonstarters wonen. Gemeente Amsterdam, de Key en Socius Wonen gingen een samenwerking aan en op 1 juli 2016 ontvingen de eerste bewoners de sleutels van hun woning op het sociale woonproject Startblok Riekerhaven.