Het Startblok wordt beheerd door haar eigen bewoners. In totaal is zo’n 10% van de bewoners betrokken bij het zelfbeheren van het Startblok!

Sociaal beheer

Gangmakers

Per woongroep worden er twee gangmakers aangesteld (een statushouder en een Nederlandse jongere). Deze bewoners zorgen per woongroep niet alleen voor handhaving van het huishoudelijk reglement, maar vooral ook voor gezelligheid en de sociale samenhang in de groep! De gangmakers ontvangen hiervoor een kleine maandelijkse vergoeding. Zij worden aangestuurd door de projectmakers.

Projectmakers

Vijf bewoners van het Startblok zijn projectmaker, zij verzorgen het algehele sociale beheer. De projectmakers sturen de gangmakers aan en houden zich bezig met de hygiëne, veiligheid en leefbaarheid van het project. Daarbij staat het creëren van sociale samenhang voorop! Samen met het algemeen beheer vormen de projectmakers het beheerteam en regelen zij de dagelijkse gang van zaken in het Startblok.

Algemeen beheer

Beheerder huurzaken

De beheerder huurzaken is verantwoordelijk voor de huuradministratie en de motivatie- en selectieprocedure van nieuwe bewoners. Bij hem of haar kun je terecht voor het tekenen van je huurcontract, het opzeggen of onderverhuren van je woning of bijvoorbeeld je inschrijving op de wachtlijst. Ook is de beheerder huurzaken standaard aanwezig tijdens de spreekuren op kantoor.

Technisch beheerder

De technisch beheerder is verantwoordelijk voor het coördineren en signaleren van al het onderhoud op het terrein en in de woongroepen. Onderhoudsverzoeken die bewoners doorgeven, worden opgepakt door de technisch beheerder en doorgezet naar het klusteam of naar De Key. Voor de uitvoering van kleine onderhoudsklussen stuurt deze beheerder een klusteam aan dat uit bewoners bestaat.

Maatschappelijke invulling

Er is één beheerder maatschappelijke invulling, oftewel de community developer. Deze beheerder ondersteunt Stichting Actief! En houdt zich bezig met de diversiteit en de sociale cohesie van Startblok. Daarnaast onderhoudt deze beheerder contacten met derden, zoals onze buren

PR en Communicatie

Op het Startblok zijn er twee PR en communicatie beheerders. Zij verzorgen de communicatie per e-mail, nieuwsbrief en social media voor Startblok Riekerhaven. Als je een e-mail krijgt, dan is het waarschijnlijk van één van deze twee beheerders. Zij beantwoorden ook zo veel mogelijk jullie vragen.

Daarnaast zijn er nog een aantal teams met bewoners:

Terreinteam

Het terreinteam zorgt ervoor dat alles netjes schoon wordt gehouden op het terrein. Hieronder valt ook het groenonderhoud. Dit team wordt aangestuurd door de projectmakers.

Klusteam

Het klusteam wordt aangestuurd door de technisch beheerder. De bewoners uit het klusteam voeren allerlei kleine klussen uit, zoals het vervangen van lampen in de algemene ruimtes, het vervangen van kranen en douchekoppen, het repareren van hang- en sluitwerk en andere kleine onderhoudswerkzaamheden waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is.

Bekijk een schematische weergave

Projectcoördinator De Key

Fred van Dalfsen is de projectcoördinator van De Key en stuurt het beheerteam aan. Daarnaast is hij de spil van het Startblok, waarbij hij samenwerkt met het zelfbeheer, andere collega’s van De Key, de Gemeente Amsterdam en alle andere samenwerkingspartners en goede buren. Je kunt hem bereiken via fred.vandalfsen@dekey.nl.

Ons huidige team

Fred van Dalfsen

Projectcoördinator

Aline Bleeker

PR & communicatie

Saskia Guzman Morales

PR & communicatie

Yara van Dijk

Maatschappelijke invulling

Samuel Fernandez Plaza

Beheerder huurzaken

Nasr Dahman

Projectmaker

Hanna Smit

Projectmaker

Jesse van Geldorp

Projectmaker

Kai Strobbe

Projectmaker

Ibrahim Abdel Fatah

Projectmaker

Timo Veraart

Technisch beheerder

'Werken in het beheerteam maakt het wonen op Startblok nog leuker en interessanter. Je bent continu betrokken bij het project en je leert enorm veel mensen kennen.'

Mirthe, bewoner

 Word bewoner van het Startblok