Skip to main content

Het Startblok wordt beheerd door haar eigen bewoners. In totaal is zo’n 10% van de bewoners betrokken bij het zelfbeheren van het Startblok!

Sociaal beheer

Gangmakers

Per woongroep worden er twee gangmakers aangesteld (een statushouder en een Nederlandse jongere). Deze bewoners zorgen per woongroep niet alleen voor handhaving van het huishoudelijk reglement, maar vooral ook voor gezelligheid en de sociale samenhang in de groep! De gangmakers ontvangen hiervoor een maandelijkse huurkorting. Ze worden aangestuurd door de projectmakers.

Projectmakers

Vijf bewoners van het Startblok zijn projectmaker, zij verzorgen het algehele sociale beheer. De projectmakers sturen de gangmakers aan en houden zich bezig met de hygiëne, veiligheid en leefbaarheid van het project. Daarbij staat het creëren van sociale samenhang voorop! Samen met het algemeen beheer vormen de projectmakers het beheerteam en regelen zij de dagelijkse gang van zaken in het Startblok.

Algemeen beheer

Beheerder huurzaken

De beheerder huurzaken is verantwoordelijk voor de huuradministratie en de motivatie- en selectieprocedure van nieuwe bewoners. Bij hem of haar kun je terecht voor het tekenen van je huurcontract, het opzeggen of onderverhuren van je woning of bijvoorbeeld je inschrijving op de wachtlijst.

Technisch beheerder

De technisch beheerder is verantwoordelijk voor het coördineren en signaleren van al het onderhoud op het terrein en in de woongroepen. Onderhoudsverzoeken die bewoners doorgeven, worden opgepakt door de technisch beheerder en doorgezet naar het klusteam of naar De Key. Voor de uitvoering van kleine onderhoudsklussen stuurt deze beheerder een klusteam aan dat uit bewoners bestaat.

Maatschappelijke invulling

Er is één beheerder maatschappelijke invulling, oftewel de community developer. Deze beheerder ondersteunt Stichting Actief! En houdt zich bezig met de diversiteit en de sociale cohesie van Startblok. Daarnaast onderhoudt deze beheerder contacten met derden, zoals onze buren

PR en Communicatie

Startblok heeft één beheerder PR en communicatie. Deze verzorgt de communicatie per e-mail, nieuwsbrief en social media voor Startblok Riekerhaven. Als je een e-mail krijgt, dan is het waarschijnlijk van deze beheerder. Daarnaast beantwoordt hij of zij ook zo veel mogelijk jullie vragen.

Daarnaast zijn er nog een aantal teams met bewoners:

Terreinteam

Het terreinteam zorgt ervoor dat alles netjes schoon wordt gehouden op het terrein. Hieronder valt ook het groenonderhoud. Dit team wordt aangestuurd door de projectmakers.

Klusteam

Het klusteam wordt aangestuurd door de technisch beheerder. De bewoners uit het klusteam voeren allerlei kleine klussen uit, zoals het vervangen van lampen in de algemene ruimtes, het vervangen van kranen en douchekoppen, het repareren van hang- en sluitwerk en andere kleine onderhoudswerkzaamheden waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is.

Projectcoördinator de Key

Arnold Hooiveld is de projectcoördinator van Startblok Riekerhaven (de Key) en stuurt het beheerteam aan. Daarnaast is hij de spil van het Startblok, waarbij hij samenwerkt met het zelfbeheer, andere collega’s van De Key, de Gemeente Amsterdam en alle andere samenwerkingspartners en goede buren. Je kunt hem bereiken via arnold.hooiveld@lievendekey.nl.

Ons huidige team

Arnold Hooiveld

Projectcoördinator

Dar

Technisch Beheerder

Jiddo

Community Builder

Rosita

Beheerder huurzaken

Xena

PR & Communicatie

Roos

Community Builder

Zebib

Community Builder

Natalie

Community Builder

Gijs

Community Builder

Ali

Community Builder

'Werken in het beheerteam maakt het wonen op Startblok nog leuker en interessanter. Je bent continu betrokken bij het project en je leert enorm veel mensen kennen.'

Mirthe, bewoner

 Word bewoner van het Startblok