Skip to main content

Meet the team: Daan

By 28-06-2023Bewoners

Daan is 24 jaar en werkt nu op het Startblok als Community Builder met de functie huurzaken. Hij heeft de bachelor opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen afgerond. Deze opleiding draait om het bestuderen van maatschappelijke vraagstukken vanuit een combinatie van verschillende wetenschappelijke lenzen. Hij is met name geïnteresseerd in spanningen in de samenleving, waarom sommige mensen tegenover elkaar staan en hoe die conflicten te overstijgen.  Daan heeft deze focus ook gelegd in zijn Masterstudie Sociologie. Als vervolg op de bachelor wordt er hier gespecialiseerd in het begrijpen van de samenleving wanneer mensen bij elkaar komen en wat dat voor effecten kan hebben. “Ik vind het juist leuk om al die ideeën en theorieën van pas te laten zijn bij Riekerhaven, of zien of die überhaupt kloppen.”

Daan heeft zich twee jaar ingezet als penningmeester tijdens zijn studie. Een jaar voor studievereniging Pegasus van zijn bachelor en een jaar voor de door student gerunde woonkamer van de faculteit. In beide gevallen betekent het enerzijds een verantwoordelijkheid voor de financiën en zaken op orde houden en anderzijds contact leggen met medestudenten om ook de sfeer te maken.

Daan woont nu ruim 8 maanden op Riekerhaven waar hij samenwoont met een van zijn beste vrienden. Samen met zijn huisgenoot en zijn dwergpapegaai hebben ze een gezellig plekje gemaakt in blok 9. “Ik heb wel echt mijn plekje gevonden op Riekerhaven, de manier van samenleven spreekt me aan. Het idee dat we samen ervoor moeten gaan om problemen op te lossen en onze woonplek en thuis moeten maken vind ik erg fijn.”