Skip to main content

Zelf beheren zorgt ervoor dat bewoners in grote mate betrokken zijn bij het creëren van de sfeer en onderlinge samenhang op het Startblok. Daarnaast is het een flexibele werkwijze die de bewoners veel mogelijkheden biedt voor het bedenken en uitvoeren van eigen initiatieven. Het zelfbeheer bestaat zowel uit jongeren van hier als uit statushouders.

Wil jij je inzetten voor Het Startblok? Neem dan contact op via info@startblokriekerhaven.nl.

Er is ook volop de ruimte om zelf iets te organiseren

"Zoveel mogelijk taken die we normaal gesproken zelf doen, worden neergelegd bij de bewoner."

Rienk Postuma, De Key

 Word bewoner van het Startblok