Op het terrein van het Startblok zijn in totaal 9 woonblokken geplaatst. Daarnaast is er voldoende ruimte voor fietsen, parkeren en recreëren op en rond de twee buitenplaatsen.

Kaart woongroepen

A & B: Woonblokken en –groepen

De zelfstandige studio’s zijn verdeeld over 7 woonblokken met twee of drie verdiepingen (A op het kaartje). De woonblokken zijn verdeeld in woongroepen, waarin 16 tot 32 studio’s samen een groep vormen. In elke woongroep wonen de statushouders en andere jongeren samen en zijn gangmakers aangesteld. Ook is er voor elke woongroep een gezamenlijke woonkamer!

De kamers zijn verdeeld over 42 driekamerappartementen (2 onzelfstandige kamers en 1 gezamenlijke ruimte) en 6 vierkamerappartementen (3 onzelfstandige kamers en 1 gezamenlijke ruimte). Alle appartementen zijn verdeeld over 2 woonblokken met drie verdiepingen (B op het kaartje).

C: Buitenruimte

Op het terrein zijn twee buitenruimtes ingericht met meerdere zitplekken (C op de kaart). Hier kun je met je huisgenoten in de zon zitten of bijvoorbeeld ’s avonds barbecueën. Daarnaast is er nog voldoende ruimte voor activiteiten en eigen invulling, bijvoorbeeld om te tuinieren of te voetballen.

D & E: Fietsenstalling & parkeergelegenheid

Rondom de woonblokken zijn op meerdere plaatsen fietsenrekken (E) geplaatst, met voldoende plek voor alle bewoners. Ook zijn er een aantal parkeerplekken grenzend aan het terrein (D). Parkeren is betaald en er kan een vergunning voor worden aangevraagd bij de gemeente.

F: Kantoor zelfbeheer & activiteitenruimte

Naast de gezamenlijke woonkamers per woongroep en de twee buitenruimtes, hebben we ook een clubhuis en het kantoor van het zelfbeheer (F op de kaart). Het clubhuis is er speciaal voor de bewoners! Er worden filmavonden, jamsessies, poëziebijeenkomsten, feestjes, diners en taaluitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd.

In het kantoor kun je tijdens spreekuren langskomen met vragen voor het beheerteam en is er voldoende werkruimte voor alle bewoners die iets doen in het zelf beheren of zelf organiseren. Het kantoor wordt ook gebruikt door de hondenverenigingen, die hun honden trainen op het terrein grenzend aan Startblok Riekerhaven.

“Het ontwerp van de gebouwen en het buitenterrein is er sterk op gericht het contact tussen mensen te bevorderen.”

Isabel (24), panellid

 Word bewoner van het Startblok