Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam is nauw betrokken bij het Startblok vanwege de opgave meer woonruimte te creëren voor jongeren in het algemeen en jonge statushouders in het bijzonder. Vanuit de gemeente zijn dan ook verschillende afdelingen betrokken:

  • Wonen (huisvesting statushouders)
  • Economie (economische participatie statushouders)
  • Jongeren Werkpunt Nieuw West
  • Stadsdeel Nieuw West

De Key

Woonstichting De Key is een woningcorporatie met ruim 37.000 verhuureenheden in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. In het filmpje hieronder legt De Key haar koers `Ruimte voor beweging’ uit. Deze koers geeft richting aan de keuzes die De Key maakt. Daarin staat centraal dat De Key bijdraagt aan de dynamiek van de stad, door binnen en net buiten de Amsterdamse ring A10 mensen de kans te bieden om hun eerste stappen te zetten op de woningmarkt.

Vanuit deze koers heeft De Key gekozen om Startblok Riekerhaven te gaan ontwikkelen. Het Startblok is een project voor jonge mensen aan het begin van hun wooncarrière, met verschillende achtergronden en hetzelfde doel: een goede start in Amsterdam. Er is alle ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Het Startblok past dus perfect bij waar De Key voor staat.

www.dekey.nl

Socius Wonen

Socius is een jongerenhuisvester die sinds een aantal jaren bezig is met het ‘gespikkeld’ huisvesten van studenten en jongeren samen met een bijzondere doelgroep, zoals ouderen, kwetsbare jongeren of statushouders. Daarnaast zet Socius het zelfbeheerconcept al jaren in in al haar projecten, waarbij de bewoners zoveel mogelijk zelf doen en Socius een ondersteunende rol heeft.

Na het meedoen aan en winnen van de aanbesteding voor het zelfbeheer van Startblok Riekerhaven, is Socius hard aan de slag gegaan om samen met gemeente Amsterdam, De Key en alle andere betrokken partners het woonconcept voor het Startblok verder vorm te geven. Naast het meehelpen en -denken in de ontwikkeling, houdt Socius zich uitvoerend bezig met het uitwerken en opzetten van het zelfbeheer, de werving en selectie van de Nederlandse jongeren en de bijbehorende PR en communicatie op dit gebied. Wanneer de verhuur is gestart en het zelfbeheer aan de slag gaat, heeft Socius een coördinerende en ondersteunende rol.

www.sociuswonen.nl

| |

“Dit is een project voor mensen die echt iets van hun leven willen maken.”

Pim Koot, Socius Wonen

 Word bewoner van het Startblok