Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam is nauw betrokken bij het Startblok vanwege de opgave meer woonruimte te creëren voor jongeren in het algemeen en jonge statushouders in het bijzonder. Vanuit de gemeente zijn dan ook verschillende afdelingen betrokken:

  • Wonen (huisvesting statushouders)
  • Economie (economische participatie statushouders)
  • Jongeren Werkpunt Nieuw West
  • Stadsdeel Nieuw West

De Key

Woonstichting De Key is een woningcorporatie met ruim 37.000 verhuureenheden in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. In het filmpje hieronder legt De Key haar koers `Ruimte voor beweging’ uit. Deze koers geeft richting aan de keuzes die De Key maakt. Daarin staat centraal dat De Key bijdraagt aan de dynamiek van de stad, door binnen en net buiten de Amsterdamse ring A10 mensen de kans te bieden om hun eerste stappen te zetten op de woningmarkt.

Vanuit deze koers heeft De Key gekozen om Startblok Riekerhaven te gaan ontwikkelen. Het Startblok is een project voor jonge mensen aan het begin van hun wooncarrière, met verschillende achtergronden en hetzelfde doel: een goede start in Amsterdam. Er is alle ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Het Startblok past dus perfect bij waar De Key voor staat.

www.dekey.nl

Socius Wonen

Na het meedoen en winnen van de aanbesteding voor het zelfbeheer van Startblok Riekerhaven, hebben Socius, De Key en de Gemeente Amsterdam samengewerkt om met alle betrokken partners het woonconcept voor het Startblok verder vorm te geven. Naast het meedenken en –helpen bij de ontwikkeling, is Socius de eerste twee jaar van het project betrokken geweest bij het coördineren en begeleiden van het zelfbeheerteam. Gedurende deze twee jaar liep een leertraject, waarbij collega’s van De Key en Socius met elkaar meeliepen en van elkaar leerden.

Op 1 juli 2018 is succesvol een einde gekomen aan deze samenwerking. Het zelfbeheerteam wordt nu begeleid en opgeleid door De Key.

www.sociuswonen.nl

| |

“Dit is een project voor mensen die echt iets van hun leven willen maken.”

Pim Koot, Socius Wonen

 Word bewoner van het Startblok